of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-106
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Murtaza ÖLMEZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Teorik bilgilerle öğrencilere su ürünleri konusunda temel kazandırma, yetiştiricilik, avlama ve işleme dersleri için alt yapı oluşturma
Dersin Hedefleri
Teorik bilgilerle su ürünleri konusunda öğrencilere temel kazandırma ve meslek dersleri için alt yapı oluşturma
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Dünyada ve ülkemizde su ürünleri eğitim-öğretimi
2- Su ürünleri canlı grupları ve özellikleri
3- Su ürünlerinin yetiştiriciliğine yönelik uygulamalar
4- Yetiştiricilik sistemleri
5- Su ürünlerinin avcılığına yönelik uygulamalar
6- Su ürünlerinin muhafazası ve işlenmesi
7- Su ürünlerinin pazarlanması
Dersin İçeriği
Su ürünlerinin önemi, tanıtımı, yetiştiriciliği, avlanması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik uygulamaların öğretilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
40
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
65
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ATAY, D.,1995. Su Ürünleri, 124 s, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no:1427, Ders kitabı:414, Ankara
Diğer Kaynaklar
ÖLMEZ, M., 1993. Geçmişten Günümüze Su Ürünleri Konusundaki Yasal Düzenlemeler. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Eylül 1993, Sayı:268, 9-11 s, Ankara.
ÖLMEZ, M., 1994. Geçmişten Günümüze Su Ürünleri Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Ekim - Kasım 1994, Sayı 278 ve 279, 5 s, Ankara.
ÖLMEZ, M., 2006. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığı 2006 Seminerleri, S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,14.03.2006, Eğirdir/Isparta.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
1
Sınavlar
2
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
5
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
5