of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-108
Plankton Bilgisi
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-SEVGİ SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Planktonik organizmaların tanımlanması ve doğal sularda bulunuş ve dağılımlarıın yanı sıra üretimde önemli olan türlerin tanımı ve biyolojileri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Hedefleri
Sucul ortamlarda yaşayan planktonik organizmalar hakkında bilgi ve ekolojik önemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sucul ortamlarda yaşayan planktonik organizmalar hakkında bilgi ve ekolojik önemleri
Dersin İçeriği
Fitoplankton ve zooplankton örneklerinin toplanma yöntemleri ve gerekli ekipmanın tanıtımı, Cyanophyta (Mavi-yesil) alglerin incelenmesi, Cholorophyta (Yeşil) alglerin incelenmesi, Bacillariophyta (Diatomlar) alglerin incelenmesi, Diğer alg gruplarının incelenmesi,T atlı su zooplanktonu; Copepoda, Rotifer, Daphnia, Deniz zooplanktonu; Copepoda, Rotifer, Daphnia and Artemia
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Cirik, Ş., Gökpınar, Ş., 1993. Plankton Bilgisi ve Kültürü, Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayın no:47, Ders Kitabı Dizini No:19, Bornova,İ zmir, 274s.
Diğer Kaynaklar
Timur, G., 1992. Plankton Bilgisi ve Kültürü, Akdeniz Üniv. Yayın No:40, Antalya, 374s.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
2
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
 
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek