of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-206
Su Kalitesi
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Su ürünleri Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere temel su kalitesi parametrelerinin ve analizlerinin öğretilmesi, elde edilen sonuçların balıkçılık, yetiştiricilik ve su kaynaklarını korunması amacıyla yorumlanması, su kalitesinin yönetimi ve ıslahını öğretmek.
Dersin Hedefleri
Su ürünleri Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere temel su kalitesi parametrelerinin ve analizlerinin öğretilmesi, elde edilen sonuçların balıkçılık, yetiştiricilik ve su kaynaklarını korunması amacıyla yorumlanması, su kalitesinin yönetimi ve ıslahını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1, 2, 8, 11 ve 14 nolu Program Öğrenme çIktıları
Dersin İçeriği
Su kalitesinim Amaç kapsamı, Su kalitesini Oluşturan ve Değiştiren Faktörler, Su kalitesi kriterleri ve Sucul hayat için değerlerndirilmesi: Fiziksel Su kalitesi kriterleri, Kşmyasal su kalitesi kriterleri, Biyolojik SuKalitesi kriterleri, Su Kalitesi Standartları, Balık yetiştirciliğinde S Kalitesi, Su kaitesini Korunması ve Yönetimi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
50
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
1
1
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
149
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çetinkaya, O., 2003-2009, Su Ürünleri Mühendisliğinde Su Kalitesi ESÜF
Cengiz M. 1991, Su Kalitesi Ders Notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. Eğirdir-Isparta 146.
Egemen Ö.1996,Su Kalitesi. Ege Univ. Su Ür. Fak. Bornova-İzmir 153s.
Diğer Kaynaklar
TSE 266, SKKY, TKİB Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve Ekleri
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
Öğrencilere kendi yaşadıkları ilin bulunduğu havza su kaynaklarının kalite ve klirlenme durumu yönetimi konusunda bir saha çalışması yaptırılmakta bu çalışma rapor olarak sunulmaktadır. Öğrencilerin ara sınav notunun %50 si bu çalışmadan verilmektedir.
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
5
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
2