of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-212
İşletme Yönetimi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Nalan Özgür YİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun olacaklar ve sorumlulukları dahilinde çalışacakları işletmeleri (Su Ürünleri İşleme Tesisi, Su Ürünleri Yetiştiricilik Ünitesi vb.) düzenli ve bilinçli bir şekilde sevk ve idaresini yapabilme becerisi kandırmak.
Dersin Hedefleri
Ar-ge'nin su ürünleri sektörü için önemini kavramak
Pazar araştırmalarının önemini kavratma
İşletme yönetiminde koordinasyonun öneminin kavranması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek
2- Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak
3-İşletmelerin devamlılığı için teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen ve Ar-ge çalışmalarını öneminin farkında olan
Dersin İçeriği
İşletmeler hakkında genel bilgiler, İşletmenin fonksiyonları, İşletmenin çevresi ile etkileşimi, İşletmelerin amaçları, işletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, işletme yönetiminin temelleri, Yönetim süreci, Yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler, Yönetim kademeleri, İnovasyon nedir? İnovasyon kim içindir? Yenilikçilik neden önemlidir? Yeni iş modelleri geliştirmek neden önemlidir? İnovasyon yönetiminin temeli nedir? İnovasyon stratejisi nasıl hazırlanır? İnovasyon süreçleri nelerdir? İnovasyonda başarı nasıl yaratılır? Yetki paylaşımının, teknolojik gelişmelerin, piyasa takibinin önemi, Yeni ürün geliştirirken nelere dikkat edilmeli, neden yeni ürün geliştirilmeli, ürün geliştirme sürecinde püf noktalar, müşteri yeni üründen neler bekler, hizmet içi eğitim neden önemlidir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
3
14
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
123
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları
Diğer Kaynaklar
İnternet Olanakları
Materyal
Dokümanlar
Ders Notları ve Powerpoint Sunu
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
0
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
0