of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-304
Balık Hastalıkları
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Seçil METİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Akuakültürdeki en yaygın görülen balık hastalıklarından korunma, yöntemleri, hastalıkların diagnosisi ve tedavi tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Akuakültürdeki en yaygın görülen balık hastalıklarından korunma, yöntemleri, hastalıkların diagnosisi ve tedavi tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Balık sağlığını koruma prensiplerinin anlaşılması
2-Akuakültürde bakteriyel, fungal, parasitik ve bazı viral hastalıkların diagnosisinin anlaşılması
3-Kültürü yapılan balıklarda sağlık sertifikası düzenlenmesi
4-Patojenlerin epizootiolojisinin anlaşılması
5-Sürdürülebilir akuakültür ve balık populasyonlarında hastalık kontrolü
6-Akuakültürde infeksiyöz hastalıkların tekrar sıklığının azaltılması
Dersin İçeriği
Akuakültürde sağlık problemlerinin yönetimi ve infeksiyöz etkenlerin identifikasyonunu kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
124
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Balık Hastalıkları Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Bruno, D.W., Alderman, D. J., Schlotfeldt, H.J., 1997. What Should I Do?.
Apractical Guide for the freshwater fish farmer. ISBN 0-9526242-0-6.
Woo, P.T.K., Bruno, D.W., 1999. Fish Diseases and Disorders: Volume 3; Viral,
Bacterial and Fungal Infections. CABI publishing, Newyork. Pp. 142.
Noga, E.J., 2000. Fish Diseases: Diagnosis and Treatment. Iowa State University
Press, Ames.,pp 367.
Bullock, G.L., Sniesko, S.F., 1971. Bacterial Diseases of Fish. Diseases of Fishes, book 2A.. T.F.H., 56-80 pp
Materyal
Dokümanlar
Ders notları ve konuya ilişkin Türkçe-Yabancı makaleler
Ödevler
Her öğrenciye ilgili ders konuları hakkında dönem ödevi hazırlatılması ve derste sunması
Sınavlar
Ara sınav + Ödev + Final sınavı = % 30 + % 10 + % 60
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
1
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
1