of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-306
Ağ Materyalleri ve Ağ Yapım Tekniği
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Mete KUŞAT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Balık avcılığında kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu balık ağlarından yapılmaktadır. Son yıllarda deniz balığı yetiştiriciliğinin kafeslerinde de yaygın olarak balık ağları kullanılmaktadır. Balık ağlarının yapımında kullanılan liflerin yapısı ve bu liflerden oluşan iplerin özellikleri, ağların örülmesi, monofilament ve multifilament ağlar, halatlar, ağ gözlerinin artırılması ve eksiltilmesi, ağların kesilmesi, donatılması (serbest ve sabit donam), ağların yakaya birleştirilmeleri, donam faktörü, uzatma ağlarının denge hesapları gibi konular bu dersin amacı içersinde olacaktır.
Dersin Hedefleri
Su ürünleri sektöründe balık ağlarının özellikleri ve bunların kullanılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Balık ağı yapımında kullanılan lifler
2)Ağ iplerinin bükülmesi ve numaralandırılması
3)Balık ağlarının örülmesi
4)Balık ağlarının donatılması
5)Ağların kesilmesi ve bu parçaların birbiriyle birleştirilmesi
6)Balık ağlarının yakalara birleştirilmesi
7)Ağlar için kurşun ve mantar denge hesaplamaları
Dersin İçeriği
Ağ iplerinin numaralandırılması, bükülmesi ve ipleri oluşturan liflerin fiziksel özellikleri, ağların örülmesi belli bir donam oranıyla donatılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
1
7
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
Diğer Kaynaklar
1)Andres von Brandf, 1984.?Fish Catching Methods of the World? Fishing News Books Ltd. Farnham survey. England ,p. 418
2) John c. Saınabury, 1996. ?Commercıal Fıshıng Methods? Fishing News Boks ltd. England p.359
Materyal
Dokümanlar
1)Prof.Dr. Adnan TOKAÇ 2010.Ağ Yapım ve Donam Tekniği. Ege Üniversitesi Yay. Yay.No:80 İzmir
2)Mengi,T. 1989. Ağ yapımı, Materyal teknik. Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ. 367 s.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
4
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
3