of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-312
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Şengül Bilgin
0-
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Su Ürünleri işlemeciliğinde kalite kontrolünün nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği, kalite kontrol yöntemlerinin neler olduğu, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike Analizi) programının ve HACCP planının hazırlanmasının öğrenilmesi
Dersin Hedefleri
Su ürünlerinde kalite kontrolü ve HACCP kalite programının öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kalite ve kontrolün su ürünleri işleme sektörü açısından öneminin bilinmesi
2. HACCP planı hazırlanışının öğrenilmesi
3. Kalite kontrol parametre ve analizlerinin öğrenilmesi
4. İşleme tesislerinde HACCP planının uygulanması
5. ISO 22000 kalite programının tanınması ve uygulanabilirliği
6. Kalite ile ilgili kuruluş ve terimlerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Su Ürünleri İşleme Tesislerinde kalite kontrolü ve amacı, Kalite ile ilgili dünyadaki ve Ülkemizdeki kuruluşlar ve görevleri, Kalite ile ilgili tüm terimler ve tanımlamalar, Su ürünlerinde Kimyasal, Fiziksel, Duyusal ve Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Yöntemleri, Su ürünlerinde hijyen ve sanitasyon, HACCP ve uygulama aşamaları, HACCP planı, HACCP ve Gıda Hijyeni İle İlgili Ulusal Düzenlemeler, yönetmelikler ve Ülkemizdeki Durum
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
40
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
79
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol SDÜ. Eğiridir Su Ürünleri Fak. Ders Notları. 2006. 61s.
Diğer Kaynaklar
Varlık, C., Özden,Ö., Erkan, N.,Alakavuk, D.Ü., 2007. Su Ürünlerinde Kalite kontrolü İst. Üniv. Yay. No:4662, Su Ürünleri Fak. Yay.No: 8.
Altuğ,T., Ova,G., Demirağ,K.,Kurtcan,Ü.,2000. Gıda Kalite Kontrolü. ISBN: 975-483-242-0. Ege Üniv. Basımevi. 157s
Materyal
Dokümanlar
Ders notları
Sunumlar
Ödevler
1 HACCP planı hazırlama
Sınavlar
1 vize
1 final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
0
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
0