of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-314
Balık İmmünolojisi ve Aşılama
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Ayşegül KUBİLAY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, aşının tanımı, yetiştiricilikte aşılamanın önemi ve aşılama metotlarının verilmesi ve balıklarda aşı yapabilme becerisi kazandırmak ve bağışıklığın önemini kavranmasını sağlamak
Dersin Hedefleri
Aşının tanımı, Spesifik immunite, koruma immunitesinin bölümleri,aşının etkinliği,aşılama ve hastalıklardan diğer korunma metotları,aşılamanın tarihçesi, aşılama metotlarının karşılaştırılması, , Bakteriyal,viral ve paraziter aşılar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan aşılama yöntemlerini sahada uygulama yeteneği ve aşı ile korunmanın önemini kavramak
Dersin İçeriği
Aşının tanımı, Spesifik immunite, koruma immunitesinin bölümleri,aşının etkinliği,aşılama ve hastalıklardan diğer korunma metotları,aşılamanın tarihçesi, aşılama metotlarının karşılaştırılması, , Bakteriyal,viral ve paraziter aşılar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
40
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ellis,A.E.,Fish, Vaccination.Academic prees. 1988,London.UK
Diğer Kaynaklar
Iwaga,G.Nakanishi,T.,The Fish Immun System.1996, Academic Press. London.UK. 379p.3.
Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları. Su Ürünleri yayın No:5,2003 İstanbul, Türkiye,588s.4.
Arda,M.,Seçer,S.,Sarıeyyüpoğlu,M.,Balık Hastalıkları.Medisan Yayın Serisi:56, 2002,Ankara. Türkiye,142s
Materyal
Dokümanlar
Ders notları ve konuya ilişkin Türkçe-Yabancı makaleler
Ödevler
Her öğrenciye dönem ödevi olarak dersin konu-konularına ilişkin ödev hazırlatılıp ders sunusu yaptırılacaktır
Sınavlar
Ara sınav + Ödev + Final sınavı = % 30 + % 10 + % 60
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
1
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
1