of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-316
Kafes Balıkçılığı
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Orhan DEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, ekonomik öneme sahip iç su ve deniz balıklarının kafeslerde yetiştiricilik teknikleri.
Dersin Hedefleri
Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, ekonomik öneme sahip iç su ve deniz balıklarının kafeslerde yetiştiricilik teknikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin temel prensipleri
2- Kafes tipleri ve yapımı
3- Kafes yetiştiriciliği için yer seçimi
4- Çevre koşullarına göre yetiştirme sistemleri
5- Kafes yetiştiriciliğinde yemleme
Dersin İçeriği
Giriş, kafeslerde balık yetiştiriciliğinin temel prensipleri, kafes yetiştiriciliğinin avantaj ve dezavantajları, kafes tipleri, kafes dizaynı ve konstrüksiyonu, kafes yetiştiriciliği için yer seçimi ve su koşulları, çevre koşullarına göre yetiştirme sistemleri, taşıma, stoklama, yemleme, günlük ve mevsimlik bakımlar, kafes yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
17
2
34
Ödev
1
40
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
Diğer Kaynaklar
STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
ATAY, D., 1987. İçsu Balıkları Üretim Tekniği Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1035 Ders Kitabı:467 s.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
1
Sınavlar
2
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
2
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
3