of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-402
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Abdullah DİLER
3-Levent İZCİ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Genel olarak işleme teknolojisinin önem ve değerinin anlaşılmasının sağlanması. Özel olarak ise ülkemizde ve Dünya’da su ürünleri işleme teknolojilerinin özellikleri ve uygulaması ile işlenmiş su ürünlerinin genel su ürünleri içerisindeki yeri ve öneminin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Böylelikle öğrencilerin su ürünleri işleme teknolojisi ve önemine dair bilgi birikiminin sağlanması ve bu konuya ilişkin yorumlarda bulunabilmeleri mümkün olacaktır.
Dersin Hedefleri
Su ürünleri işleme teknolojisinin önemini kavramak
İşleme teknolojilerinin su ürünlerine uygulanışını öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Su ürünleri işleme teknolojisi ile ilgili temel kavramları öğrenmek
Su ürünlerinin yapısı ve bozulma karakteristiklerinin değerlendirilmesi
Su ürünlerinin değişik şekillerde tüketime sunulmasına ilişkin değerlendirmeler
Su ürünlerinin muhafaza yöntemlerinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Su ürünleri işleme sektörü ve sektörün özellikleri, su ürünleri etlerinin bileşimleri, su ürünlerinde oluşan değişimler, su ürünlerinin farklı şekillerde değerlendirilmesi, su ürünlerinin muhafazasına yönelik uygulamalara ilişkin konulara değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Türkçe ders notu yoktur.
Diğer Kaynaklar
Huss, H.H., 1995. Quality and quality changes in fresh fish. FAO, Technical note:348.
Materyal
Dokümanlar
1 adet sunum
Ödevler
1
Sınavlar
2
Materyal Diğer
yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
0
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
0