of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-412
Alternatif Balık Türleri Yetiştiriciliği
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Nalan Özgür YİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin konusu Akdeniz?de kültürü yapılan ve ileride kültürü yapılabilecek türlerin üretim çalışmaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin Hedefleri
Yetiştiriciliği yapılabilecek yeni alternative türlerin yetiştiricilik tekniklerini hakkında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Su ürünleri yetiştiriciliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu hakkında bilgilenme
Yetiştiricilik sektörüne ivme kazandırılması
Mevcut üretim teknikleri ışığında alternatif yeni türlerin üretim sistemlerinin araştırılması
Dersin İçeriği
Lahos-Orfoz yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), Sinarit yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), Fangri mercan yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), Kalkan yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva, Sivriburun Karagöz yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), Yassı balık yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), Kefal yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), Mırmır yetiştiriciliği (Anaç, yumurta, larva), ve diğer ticari-ekonomik deniz balığı türleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Cilt II 2. Baskı Prof.Dr. Salih Çelikkale.Trabzon 1994.
Deniz Balıkları Yetiştiriciliği, Nazmi Tekelioğlu. Adana 1998
Diğer Kaynaklar
Bromage, N.R., Roberts, R.J., 1995, Broodstock Management and Egg and Larval Quality, Blackwell Science Published.
?Ribeiro, L., Zambonino-Infante, J.L., Cahu, C., Dinis, M.T., 1999. Development of digestive enzymes in larvae of Solea senegalensis, Kaup 1858. Aquaculture, 179: 465?473.
?Papaconstantinou, C., Mytilineau, C., Pantos, T., 1988. Aspects of the life history and fishery of red pandora Pagellus erythrinus (Sparidae) of Western Greece, Cybium, vol. 12, no. 4, pp: 267-280
?Özden, O., Büke, E., Fırat, K., Saka, S., 2005, Fangri Balığı (Pagrus pagrus) Yetiştirciliği, T.K.B. TÜGEM, Ankara, 237 s.
Materyal
Dokümanlar
konuya ilişkin Türkçe-Yabancı makaleler
Ödevler
Her öğrenciye ilgili ders konuları hakkında dönem ödevi hazırlatılması ve derste sunu yaptırılacaktır.
Sınavlar
2
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
0
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
0