of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-420
Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler

1-Murtaza ÖLMEZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fizibilite ve projelendirme süreçlerini, balık üretim tesislerinin temel bileşenlerini bunların teknik özellikleri ve projelendirilme esaslarını öğretmek; gerekli çizim, plan ve maketler yaptırma konusunda beceri kazandırmak ve bu yolla Su ürünleri mühendislerine tesis projelerinin yapımı konularında bilgi ve uygulama alt yapısı oluşturmak
Dersin Hedefleri
Fizibilite ve projelendirme süreçlerini, balık üretim tesislerinin temel bileşenlerini bunların teknik özellikleri ve projelendirilme esaslarını öğretmek; gerekli çizim, plan ve maketler yaptırma konusunda beceri kazandırmak ve bu yolla Su ürünleri mühendislerine tesis projelerinin yapımı konularında bilgi ve uygulama alt yapısı oluşturmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu
3.Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak.
4.Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak.
8.Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak.
13.Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak
14.Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek.
Dersin İçeriği
Fizibilite ve projelendirme süreçleri, balık üretim tesislerinin temel bileşenleri, teknik özellikleri ve projelendirilme esasları , plan ve maketler yapma,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
2
15
30
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Timur, M., Çağıltay, F., 2008, Proje hazırlama tekniği Nobel Yayın Dağıtım Ankara 201 s.
2. Atay, D., Korkmaz, A. Ş. 2001. Balık üretim tesisleri ve plânlaması (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak.Yay.:959, Ders Kitabı :474, 363 s.

3. TKİB Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

Diğer Kaynaklar
Yok
Materyal
Dokümanlar
Karasal ortamda, deniz ve göllerde yapılan fizibilite proje örnekleri
Çeşitli rapor ve analiz formu örnekleri
Ödevler
tesis birimleriyle ilgili ölçekli çizim ve kapasite/debi hesaplamaları
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Ödev ve dönem sonu projelerini değerlendirilmesi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
1
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
0