of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-422
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi
3.0
0.0
1.0
3.5
6.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-İbrahim DİLER
3-Orhan DEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Balık besleme prensiplerini besleme metotlarını ve temel kavramlarının öğrenmek
Dersin Hedefleri
Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürekliliği sağlamak
Balık besleme stratejilerin geliştirmek
Üretim maliyetini azaltmak, verimliliği ve kazancı artırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Balık biyokimyası ile yem kaynaklarının kimyasal ilişkilerinin ve
fizyolojik etkileşimlerinin araştırılması ve yorumlanması
Çevre-balık-üretim- yem-ekonomik ilişkilerin analizi ve yorumlanması
Dersin İçeriği
Yem – balık-çevre-ürün miktar ve kalitesi-ekonomik ilişkileri anlamak
Balık beslemeyi etkileyen faktörleri araştırmak
Yem kayıplarını azaltmak
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
20
20
Devam
1
10
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
20
Laboratuvar Çalışması
1
12
12
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
35
35
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notları ve konuya ilişkin Türkçe-Yabancı makaleler
Diğer Kaynaklar
1. Nutrition and feeding of fish, Year 1989, Tom Lovell, Van Nostrand Reinhold, New York
2. Manual on the production and use of live food for aquaculture, Editors Patrick Lavens and Patrick Sorgeloos, 1996
3.Aquaculture principles and practices, Year 1990, T.V.R. Pillay, The universtiy press Cambridge
4. Feed management in intensive aquaculture, Year 1996, Stephen Goddard, Chapman and Hall London
5.Yem bilgisi, yem teknolojisi ve balık besleme, 2002, Murat Bilgüven, Akademisyen yayınevi-Rize
6.Balık besleme, 2004, İhsan Akyurt, Mustafa Kemal Üniv. Su ürün. Fak. Ders kitapları no 3
7. Balık besleme ve yem teknolojisi?1, Belgin Hoşsu, Ali Yıldırım Korkut, Aysun Fırat, 2001, Ege Üniv. Basımevi İzmir
8.Balık besleme ve yem teknolojisi-II, Ali Yıldırım Korkut, Belgin Hoşsu, 1998, Ege Üniv. Su Ürün. Fak. Yayınları
Materyal
Dokümanlar
Ders notları, konuya ilişkin kitap ve dergiler, internet ve kütüphaneler.
Ödevler
Her öğrenciye dönem ödevi olarak dersin konu-konularına ilişkin ödev hazırlatılıp ders sununu yaptırılacaktır.
Sınavlar
1- Ara sınav
2- Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
4
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek
5