of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SUM-806
Akvaryum Dünyası
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr.Nalan YİĞİT, Doç.Dr.Seval BAHADIR KOCA
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör.Muhammed Hayati KAYHAN , Arş.Gör. Öznur GÖRMEZ
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; akvaryum sektörünü ve son teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi, akvaryumun bakımını yapabilecek beceriye ulaşması, tatlı su akvaryumlarında yer alan ve yetiştiriciliği yapılabilen balık türlerini tanıyarak uygun üretim tekniklerini uygulayabilmesi, akvaryum balıklarının beslemesini yapabilmesi, balıklarla aynı ortamda bulunan bitki türlerini ve yetiştirme yöntemlerini uyarlayabilmesi, tatlı su akvaryum balıklarında karşılaşabileceği hastalıklar hakkında bilgi sahibi olarak, önlem alma ve mücadele yöntemlerini kullanabilmesi, akvaryum balıklarının taşımacılığı ile ilgili konuları tanımlayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
Akvaryum Sektörü, Akvaryum Malzemeleri, Akvaryum Balıklarının Beslenmesi Ve Yemleri, Canlı Doğuranlar Grubuna Dahil Türlerin Üretimi, Yumurta İle Üreyen Yavrularını korumayanlar Grubuna Dahil Türlerin Üretimi, Yumurta İle Üreyen Yavrularını Koruyanlar Grubuna Dahil Türlerin Üretimi, Akvaryum Bitkileri, Akvaryum Balık Hastalıkları, Deniz Akvaryumlarına Dahil Edilen Türlerin Tanıtımı, Deniz Akvaryumlarının Kurulumu Ve Mekanizasyon, Akvaryum Balıkları Taşımacılığı İle İlgili Konular
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
10
30
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
5
10
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
110
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hazırlanmış ders notları öğrencilere verilir
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Powerpoint sunumlar
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav,final
Materyal Diğer
Hekimoğlu, M. A., 2013. Akvaryum Teknolojisi Ders Kitabı, Alpbaz, A. 2000. Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek.
 
2
Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek