of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MAT-183
Finans Matematiğine Giriş
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Matematik Bölümü öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları
Matematik Bölümü araştırma görevlileri
Dersin Amacı
Paranın zaman değeri, faiz kazancı, iskonto çeşitleri, anüiteler ve kapital oluşumu konularında öğrenciye alanında gerekli olacak bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
Faiz, iskonto, anüiteler ve kapital oluşumu ve çeşitlerini öğrenerek hesaplama yöntemlerini öğrenme
Dersin Öğrenme Çıktıları
İş hayatında gerekli olan faiz, iskonto, anüite, rant, kapital oluşumu gibi matematik içeren temel finansal hesaplamaların yaptırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Faiz, basit faiz, bileşik faiz, efektif faiz, basit iskonto, bileşik iskonto, dönem sonu ve dönem başı ödemeli anüiteler, geciktirilmiş faiz, kapital oluşumu, amortisman, rant ve istikrar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
  
Ödevler
0
0
0
Devam
  
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
  
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
42
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Serkan DİLEK, Finans ve Sigorta Matematiği, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2014
2. Zehra BAŞKAYA, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, Bursa, 1998.
3. Bahaddin RÜZGAR, Finans Matematiği, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001
4. Mehmet CİVAN, Finansal Hesaplar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
Materyal
Dokümanlar
Dersle ilgili dokümanlara ve duyurulara (pdf formatında sunular gibi) OBS sisteminden ve/veya derse ait http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus internet sayfasından ulaşılabilir.

Ödevler
http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus sayfasından ilan edilecektir.
Sınavlar
http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus Sayfasından ve öğrencilerin kendi bölüm sekterliklerinden ilan edilecektir.

Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
 
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme