of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
KYO-306
Avrupa Yönetsel Alanı
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doktoralı Öğretim Görevlisi MURAT YUSUF UÇAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı ve bunu takip eden süreçte Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleyerek kurumsallaşmasına ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, tarihsel arka plan ve tam üyelik süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili formasyon kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Öğrenciler Avrupa Birliğinin temel oluşum mantığı ve geçmişten günümüze gelen süreçte işleyişini anlayacaklardır. Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini öğrenen öğrenciler, konuya daha kapsamlı bir şekilde bakma yetisi geliştireceklerdir.Bu ders ile öğrencilere Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı ve bunu takip eden süreçte Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleyerek kurumsallaşmasına ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, tarihsel arka plan ve tam üyelik süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili formasyon kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)AB ülkelerinde idari hukuk, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olup, Türkiye’deki sistemle aralarındaki farklılıkları analiz edebilir
2)Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri ve müzakere sürecini değerlendirme yetisi kazanır.
3)Türkiye’de uygulamaya konulan uyum yasalarının kuramsal temelleri kavrayarak, Türkiye’de AB'ye uyum çerçevesinde gerçekleştirilen reformların sonuçlarını analiz etme ve tartışma becerisi kazanır.
4. AB Kurumları, Yasal Mevzuatı ve İşleyişini sürecinin öğrenilmesi
5. Türkiye-AB İlişkileri sürecini, mevzuatı ve kurumsal yapı sürecini öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihsel ve felsefi arka planı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kronolojisi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal ve Hukuksal Altyapısı, Ortaklığın Temel Belgeleri – Ankara Anlaşması-Katma Protokol-Uyum Anlaşmaları, Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği Anlaşması, Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ve bu Program çerçevesinde yürütülen çalışmalar.AB Kurumları, Yasal Mevzuatı ve İşleyişini edeninin öğrenilmesi
Türkiye-AB İlişkileri süreci, mevzuatı ve kurumsal yapılarını süreç incelemesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
1
20
Ödev
1
10
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
132
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Avrupa Yönetsel Alanı Ders Notları, Dr. Murat Yusuf UÇAN

Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007,
Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008,
Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007.,
Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.,
İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002.,
Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007.,
Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Diğer Kaynaklar
Avrupa Yönetsel Alanı Ders Notları, Dr. Murat Yusuf UÇAN

Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007,
Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008,
Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007.,
Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.,
İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002.,
Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007.,
Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Materyal
Dokümanlar
Avrupa Yönetsel Alanı Ders Notları, Dr. Murat Yusuf UÇAN

Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007,
Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008,
Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007.,
Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.,
İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002.,
Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007.,
Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Özlem DEMİRKIRAN, Eda ÇİÇEK,Havva ELTETİK.Melike SARIKÇIOĞLU , :” Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Son Dönem” adlı Makale

Yrd. Doç. Dr. Murat Okçu“Avrupa Yönetsel Alanına Doğru Türk Kamu Yönetimi: Çok Düzlemli Yönetişim” adlı makale
Yrd. Doç. Dr. H. Kutay AYTUĞ “Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması” adlı Makale
“Sigma Raporları” adlı çalışma,Pelin Kuzey
Avrupa Birliği Yolunda Yerel Yönetimler
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
2
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
4