of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MYO-803
Girişimcilik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ülkemizde ve dünyada bireysel düzeyden ülke düzeyine kadar ekonomik kalkınmanın adresi girişimcilikle ilişkilendirilmektedir.
yeni bir işletme kurmak bayilik almak lisans anlaşmalarına dayalı iş kurmak girişimcilikle ilişkilendirilmektedir.
Bu ders girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır.
Dersin Hedefleri
Bu ders girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmayı hedeflemektedir.
Stratejik girişim becerileri kazandırmak
Teknolojik girişim becerileri kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş yaşamında başarılı olma yöntemlerini kavrayabilme
2) Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilme
3) Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme
4) Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilme
5) Türkiye’de girişimci olma şekillerini tanıyabilme
6) Küçük işletmelerin çeşitlerini ve ekonomiye katkılarını kavrayabilme
7) Küçük işletmelerin kuruluş sürecini kavrayabilme
8) Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman fonksiyonlarını bütünlük içerisinde kavrayabilme
Dersin İçeriği
Bu derste girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve özellikleri, türleri, küçük işletme yönetimi, finansman kaynakları, pazarlama teknikleri, kadın girişimci, Türk girişimciler, dünya da girişimcilik, başarı ve başarısızlık nedenleri , avantaj ve dezavantajları, iç girişimcilik, konuları incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
40
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
103
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Girişimcilik, Editör: Himmet KARADAL, BETA YAYINEVİ, iSTANBUL.
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA,EDİTÖR: ALİ AKDEMİR, ORİON YAYINEVİ İSTANBUL
Diğer Kaynaklar
Girişimcilik, Editör: Himmet KARADAL, BETA YAYINEVİ, iSTANBUL.
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA,EDİTÖR: ALİ AKDEMİR, ORİON YAYINEVİ İSTANBUL
Materyal
Dokümanlar
Girişimcilik, Editör: Himmet KARADAL, BETA YAYINEVİ, iSTANBUL.
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA,EDİTÖR: ALİ AKDEMİR, ORİON YAYINEVİ İSTANBUL
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
0
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
0