of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUV-103
Ticari Belgeler
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Elm. Bahar Kandemir
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ticari açıdan işletmeler, Ticarette kullanılan belgeler, Vergiler, Primler ve hesaplanması, aylık prim belgesinin doldurulması, ücret hesaplaması ve ücret bordrosunun doldurulması, belgelerdeki vergilerin hesaplanması
Dersin Hedefleri
Öğrencinin iş hayatında ve sosyal hayatında kazanması hedeflenen bilgi ve öğretiler aktarılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İş hayatında karşılaşacağı olayları önceden anlatarak problemlerini çözmeyi, yollarını öğretmek.
2. Farklı sektörlerden, farklı iş kollarından bol ve çeşitli örnekler vererek öğrencinin iş yaşamında yabancılık çekmeyip kolay adaptasyonunu temin etmek.
3. Farklı hukuki yapıları ve büyüklükleri olan işletmeleri öğreterek, çalıştıkları iş yerlerinde bilinçli olarak bilgilerini kullanmalarını sağlamak.
4. iç ve dış ticarette kullanılan belgeleri, kullanım farklılıklarına göre ve görsel olarak tanımasını sağlamak
5. Öğrencinin iş yaşamında işletme ve işletmelerde kullanılan belgeleri genel olarak tanımak.
Dersin İçeriği
Ticari belgeler dersinde muhasebe ve ticari işlemlerde çok sık kullanılan belgeler ve evraklar anlatılmaktadır. Muhasebe de en çok kullanılan ticari belgeler, fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz ayrıntılı olarak incelenir. Muhasebe de en çok kullanılan menkul kıymetler, hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe, repo, hazine bonoları, devlet tahvilleri, finansman bonoları ayrıntılı olarak incelenir
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,