of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MVU-3105
Genel Ekonomi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Serhat DURANAY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların anlaşılabilmesi için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların oluşumunun incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörlerinin incelenmesi. Para konusu ve paranın gelişimi hakkında bilgi edinilmesi.
Dersin Hedefleri
Ekonominin temel prensipleri hakkında bilgi edinimi sağlama.
Arz Talep ve fiyat oluşumu konuları hakkında yeterli bilgi sağlama.
Piyasalar ve piyasa türleri hakkında bilgi sahibi olma.
Ekonomik büyüme, işsizlik, milli gelir, enflasyon ve deflasyon gibi konularda alanının gerektirdiği bilgilere sahip olma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel ekonomi kavramlarını tanımlayabilecek ve analiz edebilecektir, Ne, nasıl ve kimin için üretilecektir? şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için gereken karar mekanizmalarını açıklayabilecektir. Piyasa dengesini kavrayabilecektir. Mikro-ekonomik konular hakkında fikir sunabilecektir.
Dersin İçeriği
Ekonominin Konusu ve Ekonominin Temel Kavramları: Kıtlık, Tercih, Fayda, İhtiyaç, Gelir ve Üretim. Talep, Arz ve Piyasa Dengesi. Firma Maliyetleri, Firma Gelirleri. Tam Rekabet Piyasası, Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Oligopol ve Monopolcü Rekabet Piyasaları. Milli Gelir Kavramı, Milli Gelir Hesaplamaları, Ekonomik Büyüme. Para ve Bankacılık Sistemi. Enflasyon ve Deflasyon.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
14
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
28
28
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
132
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Ekip çalışmasına yatkın
0