of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUV-110
Muhasebe
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Ahmet ÇAYIRÇİMEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilme, ticari işlemlerin kayıtlarını yapabilme, temel mali tabloları düzenleyebilme
Dersin Hedefleri
Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilme, ticari işlemlerin kayıtlarını yapabilme, temel mali tabloları düzenleyebilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
muhasebeyi tanımlayabilme, temel kavramlarını söyleyebilme, hesap kavramını açıklayabilme, hesapların işleyiş kurallarını bilme, ticari defterlere kayıt yapabilme, mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme
Dersin İçeriği
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, tek düzen hesap planında yer alan hesapları kullanabilme, ticari defterleri kayıt yapabilme, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
14
3
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
160
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Genel Muhasebe-Dönem Sonu İşlemleri, Prof.Dr.N.Ata ATABEY, Atlas Yayınevi
Genel Muhasebe I-II, Yrd.Doç.Dr.Hakan SELDÜZ, Lisans Yayınevi
Materyal
Dokümanlar
Hesap Planı, Hesap Makinesi
Ödevler
Tek Düzen Hesap Planında Yer Alan Hesapların İşleyişini Pekiştirmek Amacıyla Ticari İşlemleri İçeren Monografi
Sınavlar
1 ara sınav, 1 dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek.
1
2
Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
2