of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MVU-3152
Muhasebe Denetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar, Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilmek. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri, çalışma kağıtlarını kavrayabilme. İç kontrol sisteminin önemi. Varlık, kaynak ve sonuç hesapların denetimini kavrayabilme
Dersin Hedefleri
1) Muhasebe denetimi ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kazanabilmek
2) Muhasebe denetim mesleğinin ve ülkemizde geçerli olan kuralları tanıyabilmek
3) Muhasebe denetimi ile ilgili güncel gelişmeleri anlayabilmek.
4) İşletmelerde iç kontrol ve denetimin önemini anlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Muhasebe denetimi ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kazanabilir
2) Muhasebe denetim mesleğinin ve ülkemizde geçerli olan kuralları tanıyabilir
3) Muhasebe denetimi ile ilgili güncel gelişmeleri anlayabilir
4) İşletmelerde iç kontrol ve denetimin önemini anlayabilir.
Dersin İçeriği
Denetimin temel kavramları, Genel kabul görmüş denetim standartları. Denetim raporu. Denetim kanıtları. İç kontrol sistemleri. Varlık ve kaynak hesapları. Sonuç hesapları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
KEPEKÇİ Celal, Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayım, 2005, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 
2
Ekip çalışmasına yatkın