of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUV-203
Vergi Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.MURAT KAKAŞÇI
Dersin Yardımcıları
ÖĞR.GÖR.MURAT KAKAŞÇI
Dersin Amacı
Vergilemenin hukuksal temelleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, vergi hukukunun temel kavramlarını yorumlama ve kullanma yeteneği ile donatmak, vergilendirme surecindeki işlemler ile ilgili muhakeme gücü edindirmek
Dersin Hedefleri
Vergilemenin hukuksal temelleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, vergi hukukunun temel kavramlarını yorumlama ve kullanma yeteneği ile donatmak, vergilendirme surecindeki işlemler ile ilgili muhakeme gücü edindirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Vergi hukukunun konusunu, yerini ve kaynaklarını kavrayabilme;
2 Vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili ilkeleri analiz edebilme;
3 Vergiye ilişkin temel kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme;
4 Mükellefin hak ve ödevlerini değerlendirebilme;
5 Vergilendirme sürecini ve bu süreçte yapılan işlemlerin niteliklerini ayırt edebilme;
6 Vergi hukukunun alt dallarını ve bunların uğraş alanlarını yorumlayabilme;
Dersin İçeriği
1 Vergi hukukunun konusunu, yerini ve kaynaklarını kavrayabilme;
2 Vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili ilkeleri analiz edebilme;
3 Vergiye ilişkin temel kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme;
4 Mükellefin hak ve ödevlerini değerlendirebilme;
5 Vergilendirme sürecini ve bu süreçte yapılan işlemlerin niteliklerini ayırt edebilme;
6 Vergi hukukunun alt dallarını ve bunların uğraş alanlarını yorumlayabilme;
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,