of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUV-206
Mali Tablolar Analizi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.SERDAR AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
işletmelerin temel ve ek mali tablolarını tanıtmak ve buradaki rakamsal bilgilerden finansal analiz yaparak işletmenin durumu hakkında yorum yapabilmektir. Finansal Tablolar Analizi dersi sayısal hesaplamaların sıkça kullanılacağı bir derstir. Dolayısıyla, finansal problemleri çözmede yoğun olarak hesap makinesi ve bilgisayarda elektronik tablolama sisteminin kullanılması da amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
işletmelerin temel ve ek mali tablolarını tanıtmak ve buradaki rakamsal bilgilerden finansal analiz yaparak işletmenin durumu hakkında yorum yapabilmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Finansal analizde kullanılan temel ve ek mali tabloları sıralayabilmek,Finansal analizin önemini ve finansal analizden kimlerin faydalandığını açıklayabilmek,Finansal analiz tekniklerini uygulayabilmek,Finansal tablo sonuçlarını yorumlayabilmek ve finansal durum tespiti yapabilmek.
Dersin İçeriği
Temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu ve ek mali tablolar olarak bilinen satılan malın maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, özsermaye değişim tablosu gibi tabloların önemi ve amaçları ile mali tablolar analizinde kullanılan teknikleri içerir. Mali analiz teknikleri ise karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi ve oranlar yardımıyla analizdir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,