of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MUV-226
Paket Programlar II
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Murat KAKAŞÇI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Üretim, Personel, İhracat, İthalat, Hizmet ve Finans Modüllerini muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca) uygulayabilme.
Dersin Hedefleri
Üretim, Personel, İhracat, İthalat, Hizmet ve Finans Modüllerini muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca) uygulayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Muhasebe paket programında Üretim, Personel, Hizmet, e-beyanname ve Finans modüllerini kurabilme,;
2 Üretim modülünde stok, cari, fatura ve reçete kartlarını açabilme, ;
3 Üretim reçetesi ve iş emirlerini düzenleyebilme, ;
4 Üretim maliyetlerini çıkarma ve muhasebe denetimini yapabilme, ;
5 Personel modülünde personel kartlarını ve personel sicil kartları tanımlayabilme, ;
6 Personel ve bordro giderlerini düzenleme ve muhasebe fişlerinde izleyebilme, ;
7 Hizmet İşletmelerinde muhasebe ve maliyet süreci düzenleyebilme, ;
8 Finans modülünde Cari, fatura, çek, senet kartlarını düzenleme ve muhasebe sürecini uygulayabilme, ;
9 Finans modülünde banka kartlarını düzenleme ve banka işlemlerinin muhasebe entegrasyonunu yapabilme, ;
10 İşletmenin beyannamelerini e-beyanname süreci ile düzenleyebilme, ;
Dersin İçeriği
1 Üretim sürecini öğrenmek. Paket programda üretim, modülünü kurmayı öğrenmek.
2 Üretim tedarik, sevk, iş reçetesi, iş emri özelliklerini öğretmek, Paket programda tedarik kartlarının tanımlamak, üretim modülünü uygulamayı öğretmek,
3 Üretim işletmesinde, örnek monografi düzenlemek. Paket programda, örnek bir üretim işletmesinde mamul üretimi yapmak.
4 SGK mevzuatı kapsamında günlük pratik bilgileri öğretmek, Paket programda personel – bordro modülünü kurma ve kartlarını tanımlamayı öğrenmek.
5 Bir işletmede çalışan personelin brüt ve net ücretini hesaplama ve muhasebe işlemini öğretmek. Paket programda, personel bordro modülünde işçi bordrosunu ve diğer belgelerini düzenlemeyi öğretmek.
6 Hizmet işletmelerinde muhasebe sürecini öğretmek. Paket programda, hizmet işletmelerinde hizmet, masraf, gelir, gider kartlarını tanımlama ve örnek uygulama yapmak.
7 Ön muhasebe ve finans (Kasa, Banka, Çek, Senet) işlemlerini öğretmek. Fatura, Cari, Kasa, Çek, Senet, Banka kartlarını tanımlama, örnek ödeme, tahsil, keşide, ciro uygulaması yapmak.
8 Ders tekrarı ve Ara sınav Ders tekrarı ve Ara sınav
9 Ders tekrarı ve Ara Sınav Ders tekrarı ve Ara Sınav
10 Farklı paket programlar hakkında bilgi vermek. Farklı Paket programda, örnek üretim, personel, hizmet ve finans modüllerini uygulamayı öğretmek.
11 e-beyannamenin önemi ve yasal sürecini anlatmak. Paket programda, e-beyanname kartlarını ve tekdüzen hesap planına uyumu öğretmek.
12 Kısa süreli sınav için bilgi verilir. Paket programda, üretim süreci ve personel bordrosu düzenleme tekniği ile kısa süreli sınav uygulanır.
13 Matbu olarak, örnek Ba, Bs, KDV, Muhtasar, Gelir, Kurumlar v.b beyanname düzenlemek. Paket programda, tanımlanan Ba, Bs, KDV, Muhtasar, Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerini düzenlemeyi öğretmek.
14 Beyannamelerin ihmali ve idari yaptırımlar (cezalar) hakkında bilgi vermek. Paket programda, e-beyanname düzeltme işlemleri ve Risk Analizi sürecini öğretmek.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
2
24
Ödev
4
20
Ödevler
4
3
12
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
113
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,