of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-104
Ticaret Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Muhammet Husrev FETEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin mesleki ilişkilerinde ve günlük yaşantılarında değerlendirebilecekleri yeterlilikte Ticaret Hukukunun temel
kavramlarını ve ilgili mevzuattan yararlanmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ticaret Hukukunun temel kavramlarını tanır
Ticari iş kavramını bilir
Ticari işletme hakkında bilgi sahibidir
Tacir kavramını ve tacir olmanın hukuki etki ve sonuçlarını bilir, gereken sorumluluklarını yerine getirebilir
Elde ettiği bilgileri mesleki ilişkilerinde ve günlük
yaşantısında kullanabilmeyi kavrar
Çalışma yaşamında Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuattan yararlanmayı öğrenir
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, genel olarak, ticari işletme, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, tacir, ticaret unvanı, işletme adı, marka,
haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, tacir yardımcıları, ortaklıkların sınıflandırılması, ortaklık sözleşmesi, ticaret
ortaklıklarının ortak özellikleri, ortaklıkların birleşmesi, bölünmesi ve tip değiştirmesi, kıymetli evrakın unsurları ve
özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senetleridir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
70
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
56
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
1
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hamdi ÇİYİLTEPE Ticaret Hukuku Murathan Yay. 2012
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku Dersleri - İ. Yılmaz Aslan
Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Diğer Kaynaklar
Hamdi ÇİYİLTEPE Ticaret Hukuku Murathan Yay. 2012
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku Dersleri - İ. Yılmaz Aslan
Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Materyal
Dokümanlar
Hamdi ÇİYİLTEPE Ticaret Hukuku Murathan Yay. 2012
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku Dersleri - İ. Yılmaz Aslan
Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,