of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-106
Yönetim ve Organizasyon
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR. GÖR. METİN KARACA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
Dersin Hedefleri
Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilme ve sorgulayabilme.
Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme ve uygulamaları değerlendirebilme.
Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilme ve çözümleyebilme.
Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilme.
Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme.
Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme.
Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme ve değerlendirip uygulayabilme.
Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilir ve sorgulayabilir.
Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir.
Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir.
Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir.
Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.
Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir.
Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir ve değerlendirip uygulayabilir.
Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
Dersin İçeriği
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
(1) Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan ( 2009 ), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya.
(2) Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
(3) Özalp, İnan ( 2006), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0