of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-111
Ticari Belgeler
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletmelerin bürolarında çalışanlarca bilinmesi gereken ticari bilgiler konusunu incelemek ve uygulama ile ilişki kurarak ekte çeşitli vergi beyannameleri sosyal sigorta bildirgelerini incelemek.
Dersin Hedefleri
1) İşletmelerin Vergi Dairesi ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak.
2) İşletmelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak.
3) işletmelerin Bankalar ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak.
4) İşletmelerin Ticaret Sanayi Odaları ve Belediyelerle olan ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Vergi Dairesi ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar.
2) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar.
3) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Bankalar ile ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar.
4) Bu dersi alan öğrenci, işletmelerin Ticaret Sanayi Odaları ve Belediyelerle olan ilişkilerini ilgili mevzuatı dikkate alarak kavrar.
Dersin İçeriği
Muhasebe ve Mali Tablolar, Muhasebede Hesaplar ve İşleyişi, Muhasebe Defterleri ve Kayıt Düzeni, Ticari Belgeler, Vergiler ve Beyannameler, Sosyal Sigortalar ve Bildirgeler, Bankalar ve İlişkiler ve Belgeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler ve Belgeler, Basit Faiz ve İskonto Hesaplamaları, Bileşik Faiz-Bileşik İskonto ve Anülite Hesaplamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
138
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Yrd. Doç Dr. YILDIZ Gülsevil, Genel Muhasebe, 1,2, Detay Yayıncılık, İstanbul.
ACAR D. Ve TETİK N., Genel Muhasebe, ISBN975-94227-002000, Isparta, Türkiye.
BEKTÖRE S., SÖZBİLİR H. Ve BANAR K.,Muhasebe İlkeleri ve Uygulaması, Birlik Ofset Yayıncılık, 1993, Eskişehir, Türkiye.
PARLAKKAYA Raif, Ticaret ve Muhasebe Bilgileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003
Öktem Recep, Ticari Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitapevi, İSTANBUL, 2004
Materyal
Dokümanlar
Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
1
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
2