of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-202
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Elif Cemre ÇOLAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin Hedefleri
1) İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırmak
2) Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırmak
3) Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırmak
4) Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapmak
5) Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırır
2) Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırır
3) Hem bireysel hem de toplu iş hukuku alanında sahip olunması gereken nitelikleri kazandırır
4) Sosyal riskler ve ilgili yükümlülüklerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi yapar
5) Sosyal riskler karşısında sigortalılara sağlanan yardım ve hizmetler konusunda öğrencileri bilinçlendirir
Dersin İçeriği
Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul, 2015.
Diğer Kaynaklar
Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul, 2015.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Müjdat Şakar, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul, 2015.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek.
4
2
Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
4