of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-202
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve isletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve geleceği sekilendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacaktır.
Dersin Hedefleri
İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İşletme stratejilerinin değerlendirilmesi ile ilgili temel ekonomik kavram ve ilkeler
2) Farklı pazarların doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi
3) Stratejik tercihlerin doğası ve karar vermede enformasyon ve riskin önemi
4) Stratejik analiz araçlarının neler olduğu ve her bir analiz aracının strateji geliştirmede rolü
5) İşletme ve şirket düzeyinde stratejilerin neler olduğu ve nasıl belirlendiği
6) Seçilen bir alternatif stratejinin nasıl uygulanabileceği
Dersin İçeriği
Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen-S.Kadri Mirze, Literatür yayınları, 2003. (Ders Kitabı)
Diğer Kaynaklar
Michael Porter, Rekabet Stratejisi, Sistem Yayıncılık, 2003.
Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der Yayınları, 1997.
Esin Ergin, İşletme Politikası, Der Yayınları, 1992.
Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş. , 1998.
P. Wright, C. Pringle, M. Kroll, Strategic Management, Allyn and Bacon, 1992.
A. Thompson, A. Strickland, Strategic Management, Irwin, 1995.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek
4
2
Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
0