of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-203
Çağdaş Yönetim ve Teknikleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin pek çok farklı alanda kullanılabilen çağdaş yönetim tekniklerini öğrenmeleri, çalışabilecekleri kurumlarda bu tekniklere ilişkin uygulama yeteneğini kazanmaları
Dersin Hedefleri
1) Çağdaş yönetim tekniklerini bilme 2) Çalışacağı kurumda yönetim tekniklerini uygulayabilme 3) Klasik yönetim anlayışı dışında olaylara bakabilme 4) Yönetim stratejileri konusunda kendini geliştirme 5) Farklı yönetim tekniklerini analiz ederek yeniden uygulayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çağdaş yönetim tekniklerini bilir 2) Çalışacağı kurumda yönetim tekniklerini uygulayabilir 3) Klasik yönetim anlayışı dışında olaylara bakabilir 4) Yönetim stratejileri konusunda kendini geliştirir 5) Farklı yönetim tekniklerini analiz ederek yeniden uygulayabilme
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; çağdaş yönetim tekniklerinden olan Toplam kalite yönetimi, öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, Dengeli puan kartları, işletmeler arası kıyaslama, şebeke organizasyonlar, dış kaynak kullanımı, personel güçlendirme, değişim mühendisliği ve 6 sigma gibi teknikler oluşturur
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003
Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 2009
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
 
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek