of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-204
Türk Vergi Sistemi
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Ali İhsan TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi türlerinin hukuki usul ve esaslarının uygulama örnekleri ile birleştirilerek alan bilgilerinin daha kalıcı hale dönüştürülmesi
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin, Türk vergi sisteminde yer alan vergi türlerinin hukuki usul ve
esaslarının uygulama örnekleri ile birleştirilerek alan bilgilerinin daha kalıcı
hale dönüştürmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, Türk vergi sisteminde yer alan vergi türlerinin hukuki usul ve
esaslarının uygulama örnekleri ile birleştirilerek alan bilgilerinin daha kalıcı
hale dönüştürebilirler.
Dersin İçeriği
Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Yerel Vergilerde matrah tespiti usulleri, beyanname türleri ve doldurulması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
1
10
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
70
0
Sunum
2
10
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
126
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi, Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Salim Ateş OKTAR; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku,
Diğer Kaynaklar
Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Beta, İstanbul, 2008.
Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, Beta İstanbul, 2007.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
 
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek