of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-217
Uluslararası Pazarlama
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere uluslararası bağlamda pazar bilgisi sağlanması
Dersin Hedefleri
1)Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişiminin öğrenilmek
2)Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejilerin kavramak
3)Uluslar arası pazarlama karmasının ayrıntılı biçimde ele alınıp incelenmesi sonucu uluslararası pazarlara girerken, girdikten sonra mevcut durumun devam ettirilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamada ne gibi yöntemler ve nasıl bir yol izleneceğinin öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişiminin öğrenilmesi
2)Uluslararası pazarlamada başarılı olabilmek için gerekli stratejilerin kavranması
3)Uluslar arası pazarlama karmasının ayrıntılı biçimde ele alınıp incelenmesi sonucu uluslararası pazarlara girerken, girdikten sonra mevcut durumun devam ettirilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamada ne gibi yöntemler ve nasıl bir yol izleneceğinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Uluslar arası pazarlama kavramı ve gelişimi, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlama karması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
101
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Karafakioğlu, Mehmet. Uluslar arası Pazarlama Yönetimi, Beta yayınevi. 2008
2) Seyidoğlu, Halil. Uluslararası Finans, Güzem yayınları. 1997
3) Akat, Ömer. Uluslararası Pazarlama, Ekin, 2008
Materyal
Dokümanlar
Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
0