of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-226
İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Eylem Bayrakçı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletmelerde yaşanan ve yaşanabilecek psikolojik sorunları öğrenebilmek, bunlar için düzeltici uygulamaları öğrenmek, önlem almayı öğrenmek.
Dersin Hedefleri
İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların nedenlerini öğrenmek
İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Stres nedenlerini ve stresle başedebilme yollarını öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların nedenlerini öğrenir
İşletmelerde oluşan psikolojik sorunların çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
Stres nedenlerini ve stresle başedebilme yollarını öğrenir
Dersin İçeriği
İşletmelerde yaşanan psikolojik sorun ve şikayetlerin tanımları, nedenleri ve çözüm yöntemleri, iş analizleri, mülakat teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basın Yayım
Örgütsel Davranış, Başaran, İbrahim Ethem, Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
1
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
1