of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ISY-227
Kobi Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Elif SEVGİ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere, aile şirketlerinin hangi yöntemleri uygulayarak sürdürülebilir başarıyı sağlayabilecekleri ve bu yolla kurumsallaşmaları üzerine bir bakış açısı sağlamayı amaçlar. Bu derste öğrencilere, aile şirketlerinin aşamaları, aile şirketleri yaşam eğrisi, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim konuları aktarılır. Aynı zamanda öğrenciler bu derste, aile anayasası, aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi ve aile şirketlerinin stratejik yönetimi konularında da bilgi sahibi olurlar.
Dersin Hedefleri
Girişimci ve girişimcilik kavramlarını kavramak.
Aile işletmelerinde olası problemlere çözüm bulmak.
Aile işletmelerinde ve KOBİ'lerde yönetim fonksiyonun görevlerini kavramak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Aile şirketlerinin aşamaları, aile şirketleri yaşam eğrisi konularını kavrama
Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim konularını kavrama
Aile anayasası, aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi konuları hakkında bilgi sahibi olma
Aile şirketlerinde profesyonel yönetim ve karar verme konuları hakkında bilgi sahibi olma.
KOBİ?lerin sorunlarını çözüm yollarını tartışabilme.
Dersin İçeriği
Aile işletmelerinde çatışma yönetimi, Profesyonel Yönetim, kurumsallaşma, karar verme, aile işletmelerinin hayat eğrisi, stratejik yönetim ve KOBİler, sorun yolları ve çözüm önerileri konuları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Aile Şirketleri, Osman Uluyol, Medipress Yayıncılık
Aile Şirketlerinin Yönetimi, Arman Kırım, Sistem Yayıncılık
Aile Şirketleri, İlhami Fındıkçı, Alfa Yayınları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
3
2
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
1