of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PAZ-802
Satışçı Eğitimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
F.Hülya Dikici
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kişisel satışta kullanılan yöntem ve tekniklerin bireysel becerilere dönüştürmektir.
Dersin Hedefleri
1) Başarılı bir satışçı olmak için gerekli olan özellikleri, yetkinlikleri ve değerlendirme faktörlerini kavramak
2) Kişisel satış faaliyetinde iletişim ve benden dilinini kullanmayı öğrenmek,
3) Kişisel satış süreci aşamalarını öğrenmek
4) Kişisel satışta müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri öğrenme,
5)Kişisel satışta sunum stratejilerini kavramak
6)Farklı ve güncel satış tekniklerine hakim olmak

Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
Kişisel satış stratejilerini uygulayabilir,
Kişisel satış faaliyetinde iletişim becerilerini uygulayabilir,
Satış süreci aşamalarını bilir,
Satışçı eğitimi programları hazırlayabilir.
Dersin İçeriği
Kişisel satışa giriş, Kişisel satışın avantaj ve dezavantajları, Satış temsilcisi kavramı, Kişisel satış faaliyetinde iletişim, kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık, kişisel satışta sunuş stratejileri, Müşteri davranış çeşitleri, Müşteri itirazları ve itirazları karşılama teknikleri, satış sürecinin kapatılması, satış sonrası müşteri hizmetleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
0
Ödevler
1
0
0
Devam
1
40
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
71
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kişisel Satış Teknikleri, Prof Dr. Aypar Topkara USLU
Diğer Kaynaklar
Satış Teknikleri, Polat TUNCER
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İşletme içinde pazarlama ile ilgili olarak, tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.

 
2
İşletmede pazarlama faaliyetleri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek