of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-204
Dış Ticaret Paket Programlar
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-AYŞALI KARA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye?deki mevcut İthalat ve İhracat uygulamalarına esas olan İhracat Rejimi ve İthalat rejimlerinin dersin anlatıldığı dönemdeki güncel uygulamalarının öğrenciye teorik olarak verilmesi. İthalat ve ihracat işlemlerinin Türkiye gümrüklerinde uygulanan EDİ sistemine uygun paket program kullanılarak bilgisayar laboratuarında uygulama yapılması ile mezuniyet sonrası işe adaptasyonda kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ve İthalat Yönetmeliğinin son durumunun ayrıntılı incelemek.
2. Gümrük giriş ve Gümrük çıkış Beyannamelerinin bilgisayar yardımı ile düzenlenmesi ve onaylanması ile Türkiye gümrüklerinde iş yapabilme yeteneği kazandırmak.
3. Öğrenim sonrası tek başına ithalat ve ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini organize edebilmek .
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ve İthalat Yönetmeliğinin son durumunun ayrıntılı incelenmesi,
2. Gümrük giriş ve Gümrük çıkış Beyannamelerinin bilgisayar yardımı ile düzenlenmesi ve onaylanması ile Türkiye gümrüklerinde iş yapabilme yeteneği kazandırılması,
3. Öğrenim sonrası tek başına ithalat ve ihracat ile ilgili gümrük işlemlerini organize edebilmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Yürürlükte olan İhracat Yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İhracat veri girişi, Paket Programda İhracat Beyannamesi uygulama.
Bilgisayar Laboratuarında Paket Programa İthalat veri girişi, Bilgisayar Laboratuarında Paket Programda İthalat Beyannamesi uygulama
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
40
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
125
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
4458 Sayılı Gümrük Kanunu , Gümrük Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, Gümrük Müsteşarlığı yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı yayınları,igeme yayınları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
4
2
Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek
3