of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-209
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencinin, ekonomik entegrasyonlarının biçimlerini ve önemini, uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşların yapısını anlaması sağlanacaktır.
Dersin Hedefleri
IMF, Dünya Bankası gibi Uluslararası Büyük Ekonomik Kuruluşların İşleyişini Dünya ekonomisi Üzerindeki Etkilerini analiz edebilmek.
Amerika, Avrupa Merkez Bankaları Görevleri ve İşlevlerini kavramak ve anlamak.
Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyonların Bölge Ülkeleri Ekonomilerine olan etkilerini analiz etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Uluslararası ekonomik entegrasyonlar hakkında genel bir bilgi sahibi olmak. (CUSFTA, NAFTA, LAFTA ,CACM, CARIFTA, CARICOM, EFTA,APEC)
Sektörel ekonomik örgütleri tanımak.(ILO, FAO, WIPO)
Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik kuruluşlar ve bankalar hakkında bilgi sahibi olmak (UNDP, UNIDO, IADB, ADB, AFDB, EIB)
Dünya üretim ve değişim örgütlerini tanımak. Dünyadaki üretim ve ticari gelişmeleri daha iyi anlayabilmek. (GATT, WTO, UNCTAD) 5 Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Bu kuruluşların güncel uygulamalarını daha iyi anlayabilmek.(IMF, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, CGIAR, G-7-8 , G-24, ECB)
Dersin İçeriği
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dünya Ekonomisine Yön Veren Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar (IMF, ECB, IFC, CGIAR) Uluslararası Sektörel Ekonomik Örgütler (ILO, FAO, WIPO)
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
1
3
3
Devam
0
0
Sunum
1
2
2
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
110
Toplam İşyükü/Saat
107
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Parasız, İlker, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Genişletilmiş 2. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2009.
Diğer Kaynaklar
Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, 3. Baskı, Tütünbank Yayınları, 1991.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
3
2
Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek
3