of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-215
Mesleki Yabancı Dil
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dış ticaret işlemlerinde sıklıkla kullanılan İngilizce terim, cümle ve kalıplara hakim olmak
Dersin Hedefleri
1) Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarını öğrenmek
2) İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerini öğrenilmek
3) Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere hakim olmak
4) Dış ticarette kullanılan belgelerin anlaşılması ve İngilizce ile doldurablmek
5) İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerini yazabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel dış ticaret terimlerinin ve kavramlarının İngilizce karşılıklarının öğrenilmesi,
2) İthalat ve ihracat işlemlerinin süreçlerinin öğrenilmesi,
3) Teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili İngilizce metinlere hakim olunması,
4) Dış ticarette kullanılan belgelerin anlaşılması ve İngilizce ile doldurulması
5) İhracat yapan firmaların teklif mektupları ile ithalat yapan firmaların mal talep metinlerinin yazılabilmesi
Dersin İçeriği
Temel dış ticaret terimlerinin İngilizce karşılıklarının kavranması, teslim, ödeme ve sipariş ile ilgili temel İngilizce kalıplarının öğrenilmesi, dış ticaret vesaikinde kullanılan dilin anlaşılması, İngilizce teklif ve talep cümlelerinin öğrenilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
..
Diğer Kaynaklar
[1]Melemen, Mehmet, "Ticari İngilizce Commercial English" Türkmen Kitabevi,2001, İstanbul
[2] Melemen, Mehmet ve Arzova, Burak S., “Uluslararası Ticaret, Finansman Teknikleri ve Ticari İngilizce”, Alfa Basım Yayın, 1998, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
...
Ödevler
...
Sınavlar
...
Materyal Diğer
...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
 
2
Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek