of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-219
İletişim
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin iletişimi ve çeşitlerini öğrenmesini sağlamak, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak. İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
*İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim ögelerini tanıtmak
*İletişim engeli yaratan olguları kavratmak
*Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek
*Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanıtmak
*Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
*İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim ögelerini analiz edebilir.
*İletişim engeli yaratan olguları kavrayabilir.
*Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilir.
*Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanıyabilir.
*Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilir.
Dersin İçeriği
İletişimin tanımı, türleri, ögeleri ve işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri. Örgüt iletişimi ve önemi. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
“GENEL İLETİŞİM Kavramlar ve Modeller”, Hasan Tutar ve Kemal Yılmaz, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
sunum
Sınavlar
ara sınav ve yılsonu sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
0
2
 
0