of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-223
Toplam Kalite Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAKÇI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde mal ve hizmet üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Sistemlerini uygulamak zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bu dersin temel amacı; uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolunun standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretimi ve toplam kalite yönetimi sisteminin uygulama bilinci oluşturmaktır.
Dersin Hedefleri
Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalarının öğrenilmesi,
Toplam Kalite Yönetimi uygulaması anlama,
Hizmet sunumunda kalite ile çalışanların iş tatmini ve motivasyonu, yönetim ve organizasyon yöntemlerinin modernizasyonu, karar mekanizmalarında akılcılık, bilgi sistemlerinin dokümantasyonu ve iletişim mekanizmasının etkili kullanılmasının öğrenilmesi ve
ayrıca müşteri memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve en önemlisi kalite yoluyla ?Kamu Yararı? çerçevesinde faydalar sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mal ve hizmetlerin üretiminde kalitenin anlamını kavrayabilecek,
Müşteri memnuniyetinin niçin ölçülmesi gerektiğini anlayarak ölçüm yapabilecek,
Yapı, süreç ve sonuç ölçülerini ayırt edebilecek,
Kalite iyileştirme ekiplerinin çalışmalarını yönlendirebilecek,
Kalite iyileştirme modellerini açıklayabilecek,
Temel kalite iyileştirme araçlarını kullanabilecek,
Akreditasyon, belgelendirme ve kalite ödüllerini açıklayabilecek.
Dersin İçeriği
Kalitenin kavramsal gelişimi, toplam kalite yönetiminin gelişim,TKY ile geleneksel yöntem ile ilişkisi , Kalite öncüleri, kalite ödülleri, TKY'nin önündeki engeller, TKY'nin Araç ve teknikleri, İSO 9000:2000 kalite yönetim sistemleri ve kalite yönetim sisteminin kapsamı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
0
Ödevler
1
3
3
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
110
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Halis, Muhlis, Meslek Yüksekokulları için Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
Diğer Kaynaklar
Kölük, Nihat ve diğerleri, İKMEP Projesine Uyumlu Kalite Güvencesi ve Standartları,7. Basım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
2
2
Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek
2