of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIT-225
Küreselleşme
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Ayşen Peker
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı küreselleşmenin iktisadi, siyasi ve sosyal sebep ve sonuçlarını incelemektir. Küreselleşmeyi tetikleyen ve sürdüren bu çeşitli etmenlerin daha iyi anlaşılması için hem küreselleşme karşıtı hem de küreselleşme taraftarı savlar detaylı olarak mercek altına alınacaktır.
Dersin Hedefleri
Küreselleşme sürecini kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- küreselleşmeyi yaratan ve devam ettiren faktörleri kavramış olacaktır.
2- Küreselleşme süreç ve mekanizmalarını kavramış olacaktır.
3- Küreselleşmenin artı ve eksilerini kavramış olacaktır.
4- Küreselleşmeye farklı bakış açılarını kavramış olacaktır.
Dersin İçeriği
Küreselleşme ve yeni siyasal formların ortaya çıkışı, küreselleşmenin negatif ve pozitif yönleri, yeni siyasal hareketler, kimlik politikaları, enerji bağımlılığı, yeni suç ağları, çok kültürlülük tartışmaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
50
Ödevler
2
4
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
103
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Küreselleşme
Dünyayı Sömürgeleştirme Süreci, Ferit Berk,2010-07-01,VESTA,
Diğer Kaynaklar
The Politics of Globalization, Mark R. Brawley, Broadview Press, 2002. Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, Academic Internet Publishers, Inc., 2006. Globalization: A Very Short Introduction, Manfred B. Steger, Oxford University Press, USA, 2003.
Materyal
Dokümanlar
The Politics of Globalization: A Reader, Mark Kesselman, Houghton Mifflin, 2006.
Ödevler
Küreselleşme Kapitalizm ve Toplumsal Dönüşümler,Hayriye Erbaş,PALME YAYINCILIK
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek.
3
2
Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
5