of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HAI-3111
Grafik Tasarım I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Kasım DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders, masaüstü,reklamcılık, matbaa ve web ortamında sıklıkla karşılaşılan grafik çizimlerini ve grafik tasarımlarını yaparak,grafik formatlarını, vektörel ve bitmap kavramlarını bilerek, literatürde yaygın kullanıma sahip Corel Draw,Adobe Illustrator gibi vektörel içerikli programları öğrenmeyi hedeflemektedir.
Dersin Hedefleri
1) Çözünürlük, piksel kavramları ve dosya formatları 2) Vektör ve Bitmap grafik kavramları 3) Vektörel programda çizim araç çubukları, renk verme, birleştirme, ayırma, çizime çevirme işlemlerinin öğrenilmesi 4) Logo ve Amblem, Kartvizit, Afiş tasarımları 5) Dergi sayfası, gazete, kapak, takvim, broşür tasarımları
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çözünürlük, piksel ve dosya formatlarını bilir 2) Vektör ve Bitmap grafik kavramlarını öğrenir. 3) Vektörel bir programda çizim araç çubuklarını, renk verme, birleştirme, ayırma, çizime çevirme işlemlerini yapar 4)Kurumsal kimlik çalışmaları yaparak Logo ve Amblem, Kartvizit, Afiş tasarımları yapar.5)Dergi sayfası, gazete, kapak, takvim, broşür tasarımları yapar
Dersin İçeriği
Bitmap ve Vektör grafik, Bitmap ve Vektörel Dosya formatları (jpeg,tif, png cdr, ai vs.) Vektörel programda çizim araç çubukları, renk verme, birleştirme, ayırma, çizime çevirme işlemleri, Logo ve Amblem, Kartvizit, Afiş, Dergi sayfası, gazete, kapak, takvim, broşür vb. tasarım uygulamaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
3
21
Ödev
1
30
Ödevler
7
3
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
50
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek
 
2
Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek