of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HIT-801
Güzel Konuşma Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yüksel HATIRLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini doğru kullanabilme, doğru tonlama ve vurgu yapabilme bilgi ve becerilerini öğretmek ve topluluk önünde etkin ve güzel konuşma özelliğini kazandırmak. Meslek ve onun dışındaki çeşitli sahalarda, topluluk önünde açık,etkili, güzel söz söyleyebilmeyi, aynı zamanda düşünce ve duyguları sözün yardımıyla anlatabilmeyi öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini doğru kullanabilme,
Doğru tonlama ve vurgu yapabilme
Konuşma bilgi ve becerilerini öğretmek
Topluluk önünde etkin ve güzel konuşma tekniklerini ve özelliklerini öğretmek,
İyi bir konuşmanın özelliklerini ğerlendirmek,
İyi bir konuşmacının kişilik özelliklerini bilmek,
Türkçe sesler ve özelliklerini kavramak,
Konuşmacının niteliklerini incelemek,
Konuşmanın muhtevasıkonusu ve özelliklerini incelemek,
Etkili bir konuşmanın başlangıcını ve bitişini öğretmek,
Kolay anlaşmanın yollarını öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenci,Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarır,
Türkçe nin ses özelliklerini bilerek bu sesleri doğru çıkarır,
Sesli harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz eder,
Çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkilerde iletişimin önemini anlar,
Konuşmanın ve konuşma sanatının önemini kavrar,
İyi bir Konuşmanın özelliklerini öğrenir,
İyi bir konuşmacının özelliklerini öğrenir,
Konuşmayı oluşturan unsurları öğrenir,
Türkçe sesler ve özelliklerini öğrenir,
Konuşmalarda sese dayalı üslup özelliklerini kavrar,
Anlalatım biçimlerini öğrenir,
Beden dilinin etkili konuşmada rolünü ve etkisini öğrenir,
İyi bir konuşmacının bilmesi geren özellikleri kavrar,
Kürsüde duruş ve etkili sunuş yöntemlerini öğrenir,
Konuşmanın içerik özelliklerini öğrenir,
Etkili ve güzel konuşmanın bölümlerini öğrenir,
Konuşmada kullanılan edebi sanatlar ve Türkçe'deki anlam türlerini öğrenir,
Konuşma türlerini öğrenir.


Tonlama ve vurguları doğru ve zamanında sese yüklemek
Duygusal ve ussal anlatıma hakim olmak
Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek
Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilmek
Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri
Dersin İçeriği
Doğru ses ve nefes alıştırmaları,
Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları,
Tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri,
Üslup üzerine alıştırmalar yapmak,
Beden dili, kişisel imaj ve resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma,
Topluluk karşısında konuşma alıştırmaları,
İyi bir konuşmacının kişilik özellikleri,
İyi bir konuşmanın özellikleri,
Konuşmayı oluşturan unsurlar ve özellikleri,
Konuşma elemanları ve özellikleri,
Konuşmacının nitelikleri,
Kürsüde duruş ve kişilik,
Konuşmanın muhtevası konusu ve içerik özellikleri,
Dinleyivi ve özellikleri,
Etkili ve güzel konuşmanın bölümleri,
Konuşmaya başlama,
Kolay anlaşmanın yolları,
Konuşmayı bitirme,
Konuşmada kullandığımız edebi sanatlar ve Türkçe'deki anlam türleri,
Konuşma türleri,
Konuşma bozuklukları ve bunları düzeltme,
Örnek konuşmalar,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
1
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
117
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kaya, A. (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı; Eğitim Yayınevi
Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer
Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY
Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs
Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon,
Artikülasyon: Hayat
GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY
Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi
HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY

Diğer Kaynaklar
Kaya, A. (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı; Eğitim Yayınevi
Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer
Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY
Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs
Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon,
Artikülasyon: Hayat
GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY
Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi
HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY

Materyal
Dokümanlar
Kaya, A. (2011) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı; Eğitim Yayınevi
Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer
Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY
Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs
Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon,
Artikülasyon: Hayat
GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY
Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi
HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY

Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek
4
2
Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek
4