of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-101
Genel İşletme
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
BAYRAM BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
Dersin Hedefleri
1) Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak
2) Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırd etmek
3) İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavramak
4) İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz etmek
5) Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz etmek
6) İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz etmek
7) Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz etmek
8) Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanımak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırır
2) Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırteder.
3) İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavrar
4) İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz eder
5) Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz eder
6) İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz eder
7) Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz eder
8) Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanır
Dersin İçeriği
İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
134
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ŞİMŞEK Ş., Çelik A., Meslek Yüksek Okulları İçin Genel İşletme
Eğitim kitabevi Yayınları, 2012.
Diğer Kaynaklar
ŞİMŞEK Ş., Çelik A., Meslek Yüksek Okulları İçin Genel İşletme
Eğitim kitabevi Yayınları, 2012.
Materyal
Dokümanlar
ŞİMŞEK Ş., Çelik A., Meslek Yüksek Okulları İçin Genel İşletme
Eğitim kitabevi Yayınları, 2012.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
2