of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.01.2024 09:25:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3101
İşletme Bilimine Giriş
3,0
3,0
4,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
SENİRKENT MYO 418 NUMARALI ODA
E-Posta
bayrambayrakci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı günleri saat 14:00-16:00 arası.
İş Telefonu
0 246 511 27 39
Dersin Amacı/Hedefleri
Son yıllarda yönetim uygulamalarında oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgi teknolojisi alanında meydana gelen yeni gelişmeler toplumları ve işletmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayarların ve kablosuz iletişim araçlarının işletmelerde ve evlerde her kesim tarafından yaygın biçimde kullanılması ile birlikte yeni iş yapma yöntem ve teknikleri ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetlerin ötesinde, üretim faktörleri de günümüz dünyasında daha serbest bir biçimde hareket etmektedir. Dünya küreselleşmenin etkisi altındadır.
Bu derste, çeşitli kaynakların bir araya getirilerek toplumun gereksinimi olan mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili çeşitli faaliyet ve işlevlerin yapıldığı bir örgüt, kurum, kuruluş olarak ele alıp bu kurumda yapılan faaliyetlerle ve işlevlerle ilgi olarak bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş yaşamı ve işletme, günümüzde iş dünyası, Girişimciler, Yöneticiler, çalışanlar, işletmenin dış çevresi.
İşletme türleri, işletmelerin yasal yapısı, Kâr amaçlı işletmeler, Kâr amaçlı olmayan işletmeler, İşletmeler arası işbirlikleri.
Ülkelerarası ticaret ve aşamaları, engelleri.
Yönetim, İnsan kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Finans yönetimi, Üretim yönetimi, Pazarlama Yönetimi.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
30
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:16.02.2024 10:18:00)
DK1
İşletme ve işletmecilikle ilgili temel bilgilere sahip olur
DK2
İşletme biliminin teknik, yöntem, model ve yaklaşımlarını tanır, tarihsel süreçteki gelişimini anlar
DK3
İşletmelerin ekonomik ve sosyal sistemdeki yerini ve önemini kavrar
DK4
İşletmelerin ekonomik ve sosyal sistemdeki yerini ve önemini kavrar
DK5
İşletmelerin iç ve dış çevresel koşullarını analiz eder, çözüm üreten bilgiye ve bu bilgiyi uygulamaya koyma kararlılığına sahip olur
DK6
Ekonomik gerçeklerle uyumlu olacak şekilde işletmelerde rasyonel kararlar alma becerisini edinir
DK7
İşletmelerin evrensel, asli, destekleyici ve dönüştürücü tüm fonksiyonlarını kavrar ve uygulamadaki işleyişini öğrenir.