of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-102
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler
2.0
1.0
0.0
2.5
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; bireysel, grup ve toplumsal düzeylerde sağlık iletişiminde etkinliğin nasıl sağlanacağına yönelik bilgiler edinilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan sağlık iletişimi faaliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek ve sağlık iletişimi ile ilgili stratejik planlama yapabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İletişim sürecini ve temel kavramlarını anlayarak etkili iletişim kurabilme
Etkili iletişim ve ikna stratejilerinin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceğini anlama
Sağlık iletişiminde davranış değişikliği oluşturabilecek iletişim kampanyaları oluşturabilme
Sağlık hizmeti sunan kuruluşlara yönelik halkla ilişkiler stratejileri oluşturabilme ve yönetme
Dersin İçeriği
Giriş ve Temel Bilgiler
İletişim Kavramı
Etkili İletişim ve İkna
Sağlık İletişimi ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlık İletişiminde Kullanılan Modeller
Sağlık İletişimi Araçları ve Sağlık İletişimi Kampanyaları
Sağlık İletişiminde Halkla İlişkiler
Sağlık İletişiminde Kriz Yönetimi
Sağlık İletişiminde Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk
Sağlık İletişiminde Kurum İçi Halkla İlişkiler
Sağlık İletişiminde Kurumsal Reklamcılık ve Lobicilik
Sağlık İletişiminde Medya İlişkileri
Sağlık İletişiminde Kurumsal Kimlik ve İmaj Çalışmaları
Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2