of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.03.2024 01:12:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3105
Genel Muhasebe
3,0
2,5
4,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
SENİRKENT MYO
E-Posta
mustafademiralay@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 13.30-16.30
İş Telefonu
0246 5112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
70
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 12:18:00)
DK1
1) Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilir
DK2
2) Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrar.
DK3
3) Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilir.
DK4
Muhasebe kayıtlarına var olan bir yanlışlığı görür ve düzeltir
DK5
Uygulamada karşılaşılan muhasebe sorunları hakkında bilgi sahibi olur
DK6
Mevcut muhasebe bilgilerini kullanarak şirket yönetimine önerilerde bulunur.
DK7
Dönem içinde yapılan muhasebe hatalarını tespit ederek uygun düzeltme işlemlerini yapar
DK8
Belli muhasebe problemlerini çözebilmek için gerekli olan diğer ilgili verilere ulaşır ve kullanır
DK9
Finansal tabloların analizine ilişkin bilgi edinir
DK10
Muhasebe mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur