of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-106
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında; sağlık sektöründe yer alan hizmet sunucu kurum ve kuruluşların neler olduğu, örgütsel yapıları, finansal kaynakları, örgütlenme biçimleri ve sunulan hizmetlere ilişkin yönetsel süreçlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Sağlık hizmeti sunan kuruluşları tanımak ve sağlık hizmetlerinin kapsamını öğrenmek bu dersin temel hedefleridir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Sağlık kavramı ve belirleyicilerini, çevre, kalıtım, yaşam tarzının sağlığa etkilerini bilir.
- Sağlık hizmetlerinin neler olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını ve tarihsel gelişimini kavrayarak bütüncül bir yaklaşım benimser.
- Sağlık hizmetlerinin finansal ve örgütsel boyutunu öğrenir, sosyal güvenlik sistemlerinin sağlık hizmetlerinde ki önemini anlar.
- Sağlık hizmetlerinin pek çok sistemden bir araya geldiğini ve bu sistemlerin nasıl sınıflandırıldığını bilir.
- Sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kapsamı hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Sağlık hizmetleri yönetiminde ki güncel yaklaşımları öğrenir.
Dersin İçeriği
Giriş ve Temel Kavramlar
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Sağlık Sistemleri
Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Terminal Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yaşlı Bakım Hizmetleri Yönetimi
İşçi Sağlığı Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Genel Değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ders Notları, Öğr.Gör. Emin Kaya
Diğer Kaynaklar
Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Doç.Dr. Metin ATEŞ
Sağlık Sistemleri, Doç.Dr. Metin ATEŞ
Türk Genel Sağlık Sigortası, Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Türkiye'de Sağlık Sisteminin Dönüşümü, Egemen CEVAHİR
Sağlık Sisteminde Dönüşüm, Yrd.Doç.Dr. Ayhan GÖRMÜŞ
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
5
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5