of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:01.11.2023 00:08:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SKI-3111
Tıbbi Terminoloji
2,0
2,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Dr. Emin KAYA
Dersin Yardımcıları
...
Ofis Yeri
Senirkent Meslek Yüksekokulu
E-Posta
eminkaya@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı: 14:50-15:35
Çarşamba: 13:55 - 14:40
İş Telefonu
02465112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin alanlarında karşılaşabilecekleri tıbbi terimleri ve temel öğeleri çözümleyerek öğretmek, her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi takip edebilecek seviyede kelime bilgisini arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Terminolojiye Giriş, Temel Latince Bilgisi ve Telaffuz Kuralları
Anatomiye Giriş, Vücudun Bölümleri ve Boşlukları
Temel Tanı, Muayene ve İlaç Terimleri
Önekler, Sonekler ve Temel Kökler
Hareket Sistemi Terimleri
Kardiovasküler Sistem Terimleri
Kan Terimleri
Solunum Sistemi Terimleri
Sindirim Sistemi Terimleri
Üriner ve Genital Sistem Terimleri
Sinir Sistemi Terimleri
Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri
Radyoloji, Nükleer Tıp ve Laboratuvar Terimleri
Klinikte Kullanılan Terimler ve Halk Sağlığı Terimleri
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 12:17:00)
DK1
Tıbbi kelimeleri oluşturan önek, sonek ve kök gibi temel ögeleri
DK2
Temel tıbbi terimleri kullanarak ilk defa karşılaştığı bir tıbbi terimin kelime anlamını tahmin edebilecektir.
DK3
Sahada çalışmaya başladıklarında kendilerine gerekli olan tıbbi terimleri öğrenmiş olacaklardır.
DK4
Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar
DK5
Tıbbi terimleri; kök, önek ve sonek yapılarından yola çıkarak analiz eder
DK6
Tıbbi terim kök, önek ve soneklerle tıbbi terimler türetir
DK7
Tıbbi terminolojik sözcükleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanır
DK8
Vücut sistem ve organlara ait anatomik, tanısal, ameliyatlara ve semptomlara ilişkin terimleri tanır
DK9
Tüm vücut ile ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi terminoloji sistematiği içinde anlar
DK10
Hastalıklar ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemlerini tanır