of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SKI-112
Sağlık Kurumlarında Kaynak Yönetimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Tamer Tokgöz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
bu dersin amacı, sağlık kurumlarını öğrencileri tanıtmak ve sektörün kaynakları ve etkin kullanımı hakkında bilgilendirmek
Dersin Hedefleri
Sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip kişiler yetiştirmek
Sağlık kurumlarında kaynakları tespit etmek
Sağlık kurumlarında kaynakların etkin kullanımı için bilimsel metodları öğretmek
Disiplinlerarası çalışabilme yeteneği kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
mezun olan öğrenciler sağlık kurumları konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklardır
sağlık kurumların kaynakların her birini hakkında bilgileneceklerdir
organizasyon içinde kaynakların etkin ve etkili kullanımı konusunda bilimsel yönetim metodlarını kavrayacaklarıdır
Dersin İçeriği
Sağlık kurumları, sağlık kurumlarında yönetim, kaynakların tespiti, kaynakların analizi, kaynakların birbirleriyle olan ilişkisi, bilimsel yönetim, kaynak kullanımın çıktıları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Sağlık işletmeleri yönetimi - Tengilimoğlu, Dilaver - Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2009
Sağlık hizmetlerinde yönetim: ders kitabı. - Sözen, Cemil - Atlas Kitabevi Konya 1997
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
3
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
1